top of page

© 2013 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

                                 Enlaces de interés

  1. www.idae.es

  2. www.minetur.org

¿Quins tràmits cal seguir per obtenir la cèdula d'habitabilitat? Per obtenir la cèdula d'habitabilitat un tècnic competent ha d'inspeccionar l'habitatge i emetre el corresponent certificat d'habitabilitat visat pel col·legi professional (12,22 €).

 

Posteriorment, s'ha de presentar la sol·licitud de la cèdula d'habitabilitat juntament amb aquest certificat a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i pagar les taxes corresponents (13,23 €). Una vegada realitzats aquests tràmits la cèdula es rep per correu postal en uns trenta dies.

 

etiquetatucasa - Sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació

La cèdula d'habitabilitat és el document que acredita el compliment dels requisits mínims d'habitabilitat establerts al decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya. Té la funció d'acreditar, a més de que l'habitatge és habitable, la solidesa de l'edifici, i de continuar vigilant perquè els habitatges compleixin i sobretot mantinguin unes condicions d'habitabilitat dignes al llarg del temps .

 

La cèdula d'habitabilitat , que caduca als 10 anys , és obligatòria per tots els habitatges, i es necessita per a llogar i vendre un habitatge i perquè les companyies d'aigua, gas, electricitat i telecomunicacions facin el subministrament als habitatges .

cèdula d'habitabilitat
Generalitat de Catalunya

La cèdula d'habitabilitat , obligatòria per tots els habitatges

Sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació

Aconsegueix lo-ja

                                                                          

Per saber ne-més...

 

Decret 161/1989   

Del Consell de la  Generalitat  Valenciana,

pel qual es regula el procediment d'expedició de les cèdules d'habitabilitat.

 

 

              Reial Decret 141/12  dossier en catalá  

(Decret  141/2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges

i la cèdula d’habitabilitat)

 

 

              Reial Decret 141/12     Pel qual es regulen  

les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges  

i la cèdula d'habitabilitat. 

 

bottom of page